Kdy nepotřebujete průkaz energetické náročnosti budovy

Krátký seznam případů, kdy není povinnost nechat si zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy:

 

 1. u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2

 2. u budov, které jsou kulturní památkou

 3. u budov nacházejících se v památkové rezervaci nebo památkové zóně

 4. u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely

 5. u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší

  než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání (chaty, chalupy)

 6. u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok

 7. při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže 

  energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely

 8. u budov zpravodajských služeb

 9. u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití

 10. u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně

  utajení Přísně tajné nebo Tajné

 11. u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná

  hospodařit nebo je užívá

 12. u prodeje nebo pronájmu budov nebo ucelených části budov, v případě, že se tak obě strany písemně dohodnou a jde

  o budovy, které byly vystavěny a poslední větší změna dokončených budov na nich byla provedena před 1. lednem 1947

 

Nenašli jste v seznamu Váš případ/Vaši budovu? Možná, že musíte mít průkaz energetické náročnosti zpracovaný. Podívejte se do článku "Kdy určitě potřebujete průkaz energetické náročnosti budovy".

 

Co když, dle seznamu nemáte povinnost nechat si zhotovit průkaz energetické náročnosti budovy, ale chcete žádat o kotlíkové dotace. Musíte mít průkaz? Čtěte v článku "7 kroků, jak správně postupovat při podávání žádosti o kotlíkovou dotaci a na co si dát pozor".

 

Připravili jsme pro Vás jednoduchý přehled, kdy je povinnost mít zpracovaný průkaz a kdy není v samostatném článku. Čtěte dále v "Povinnost X Výjimka".

 

 

Pokud nenaleznete Váš případ/Vaši budovu můžete nás kontaktovat emailem - info@levnyprukaz.cz nebo telefonicky - 774 405 845/774 405 840.