Blower Door Test

BLOWER DOOR TEST

Nabízíme kompletní zajištění měření Blower Door testu naším certifikovaným přístrojem RETROTEC. Měření provádíme převážně ve městech:

Ostrava, Šenov, Vratimov, Klimkovice, Opava, Hradec nad Moravicí, Hlučín, Dolní Benešov, Kravaře, Nový Jičín, Kopřivnice, Studénka, Příbor, Fulnek, Odry, Bílovec, Jistebník, Bruntál, Rýmařov, Krnov, Město Albrechtice, Bohumín, Karviná, Havířov, Orlová, Dětmarovice, Petřvald, Rychvald, Český Těšín, Frýdek - Místek, Brušperk, Paskov, Třinec, Jablunkov, Frýdlant nad Ostravicí, ČeladnáOstravice, Jeseník, Olomouc, Prostějov, Šumperk, Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou, Kroměříž, Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Holešov, Luhačovice a okolí

Provádíme měření: standardní Blower Door test pro RD, budova bude připravena objednatelem, provedení testu dle ČSN EN 13829 - součástí je prohlídka objektu, utěsnění záměrných prostupů v obálce budovy (VZT potrubí, kanalizace, aj.), vlastní měření, vyhledávání vlastních netěsností - v rozsahu cca 1 hod., konzultace případných netěsností, návrhy na řešení problémových míst a protokol z měření v digitální formě, případně certifikát budovy pro SFŽP (dotační program Nová Zelená Úsporám).

Detailní vyhledávání netěsností, jejich odstraňování, vyhledávání skrytých defektů, vizualizace, dokumentace, nadstandardní příprava budovy pro test, fotodokumentace a termodokumentace, apod. - dle konkrétní dohody s objednatelem.

Doprava na místo měření od provozovny nacházející se na adrese Těšínská 557/312, 716 00 Ostrava - Radvanice - do 50 km se doprava neúčtuje, nad 50 km se doprava účtuje 7 Kč/km.

Cena standardního testu už od: 5.000 Kč

Cena detailního vyhledávání netěsností: 550 Kč/hod

Cena konzultací a prohlídka pasivního domu před měřením: 550 Kč/hod (na vyžádání)

Kontaktní osoba: Ing. Petr Šimoník, tel.: +420 774 405 840, email: info@levnyprukaz.cz

Pokud není dohodnuto jinak, úhrada bude provedena v místě měření v hotovosti, a to po dokončení měření.

Při větším množství objektů nebo při dlouhodobé spolupráci možnost slevy.

CO JE TO BLOWER DOOR TEST?

Blower-door test je detekční metoda, která zjišťuje vzduchotěsnost či průvzdušnosti stavebních konstrukcí budovy a tím i její energetickou náročnost. Pokud má stavba vady ve vzduchotěsnosti oken, stěn či střechy dochází tak k významným únikům tepla a tím i k větší náročnosti na vytápění.

Laicky řečeno, v domě se pomocí ventilátoru vytvoří podtlak a přetlak, díky čemuž se zjišťují netěsnosti stavebních prvků - okna, dveře, zásuvky, aj.  a dále stavebních materiálů - parotěsné folie, praskliny v omítkách, prostupy přes zeď, aj.

Tento test vzduchotěsnosti stavebních konstrukcí Vám řekne, kolik ohřátého vzduchu samovolně unikne netěsnostmi ven při vyvolaném rozdílu tlaku 50 Pa. Z výchozí hodnoty získáte představu o tom, kolik nového vzduchu pak budete muset opětovně ohřát, aby jste si doma udrželi dostatečné teplo.

BLOWER DOOR TEST - SCHÉMA

Kdy provádíme Blower Door Test?

Blower Door Test se může provádět ve dvou případech, a to před dokončením stavby tzn. v průběhu stavby anebo těsně po dokončení stavby.

Měřením v průběhu stavby se může ověřit zda je vše dobře provedeno a případné zjištěné netěsnosti mohou být snadno odstraněny ještě před dokončením stavby tak, aby navržené větrací a vytápěcí systémy fungovaly maximálně efektivně. Tento test se provádí ve chvílí, kdy je dokončena obálka budovy, ale stále je přístup k vzduchotěsnící a izolační vrstvě. Nezbytnou podmínkou pro správné provedení testu, je dočasné zalepení všech otvorů v plášti budovy, které budou uzavřeny až při finálním dokončení stavby, a mohly by zkreslit průběžný výsledek měření. Měří se totiž, jaké množství vzduchu nám při natlakování uniká. 

Ve druhém případě se měření provádí ihned po dokončení stavby jako finální zkouška funkčnosti konstrukce, izolací a všech navržených systémů. Měření těsnosti rodinného domu probíhá v běžném provozním stavu, stačí pouze zavřít okna, dveře a větrací mřížky, komín ani otvory pro kanalizaci se utěsňovat nemusí. Pokud stavíte pasivní dům a zároveň žádáte o dotaci z programu Nová zelená úsporám, tak se tomuto měření nevyhnete. Maximální průvzdušnost obálky budovy je stanovena na hodnotu n50 a musí být doložena protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy v souladu s metodickým pokynem dotačního programu.

BLOWER DOOR TEST   BLOWER DOOR TEST (5)

Z ČEHO SESTÁVÁ MĚŘIČ VZDUCHOTĚSNOSTI?

Zařízení pro měření vzduchotěsnosti se skládá z velkoprůměrového ventilátoru, vzduchotěsné plachty a rámu. Do vchodových dveří se osadí rám se vzduchotěsnou plachtou do které se potom zasadí ventilátor, který bude vytvářet podtlak a přetlak. Tímto se zjistí, kolik vzduchu proudí netěstnostmi do interiéru. Postup celého měření je standardizovaný.

BLOWER DOOR TEST (3)

JAK PROBÍHÁ MĚŘENÍ?

Zkouška vzduchotěsnosti budovy probíhá v souladu s normou ČSN EN 13829. Zkouška se provádí za účelem měření průtoku vzduchu obálkou budovy při různých hodnotách tlakového rozdílu pomocí opakovaných měření. Tlak je vyvolán výkonným ventilátorem a změnou otáček ventilátoru se postupně mění tlakový rozdíl mezi exteriérem a interiérem.

Pro každý jednotlivý tlakový rozdíl se změří průtok vzduchu ventilátorem za předpokladu, že stejný objem vzduchu  bude protékat i netěsnostmi v obálce stavby. Měření se provádí dvakrát, a to při přetlaku a poté při podtlaku v interiéru. Měřicí zařízení je řízeno počítačem, takže test probíhá zcela automaticky. Výsledkem měření jsou hodnoty objemového toku vzduchu naměřené při různých tlakových rozdílech.

Zkouška těsnosti probíhá dvěma rozdílnými metodami. První spočívá v měření těsnosti stavby v tzv. běžném provozním stavu, při kterém jsou zavřena okna, dveře a větrací mřížky, ale otvory jako například komíny či kanalizace jsou ponechány ve svém provozním stavu. Výsledkem měření je provozní těsnost objektu bez možnosti určení, zda jsou někde ve vzduchotěsné vrstvě netěsnosti. Druhá metoda spočívá v uzavření všech otvorů ve stavbě (komíny, odpady a jiné neuzavíratelné otvory se utěsní páskou). V tomto případě pak zjistíme, jaké množství vzduchu ze stavby uniká.

detekce netěsností

DETEKCE NETĚSNOSTÍ U BLOWER DOOR TESTU (5)   DETEKCE NETĚSNOSTÍ U BLOWER DOOR TESTU (6)   DETEKCE NETĚSNOSTÍ U BLOWER DOOR TESTU (8)
         
DETEKCE NETĚSNOSTÍ U BLOWER DOOR TESTU (9)   DETEKCE NETĚSNOSTÍ U BLOWER DOOR TESTU (11)   DETEKCE NETĚSNOSTÍ U BLOWER DOOR TESTU (12)
         
DETEKCE NETĚSNOSTÍ U BLOWER DOOR TESTU (2)   DETEKCE NETĚSNOSTÍ U BLOWER DOOR TESTU (3)   DETEKCE NETĚSNOSTÍ U BLOWER DOOR TESTU (4)
         
DETEKCE NETĚSNOSTÍ U BLOWER DOOR TESTU (7)        

co vlastně znamená maximální průvzdušnost obálky budovy n50?

Norma ČSN 73 0540-2 definuje doporučené mezní hodnoty celkové výměny vzduchu n50,N - číslo udává maximální požadovanou hodnotu, kolikrát se za 1 hodinu vymění objem vnitřního vzduchu vytápěného objektu při tlakovém rozdílu 50 Pa. Buď se jedná o přetlak 50Pa nebo podtlak. Pokud je v objektu přetlak o 50Pa více než v exteriéru, dochází k úniku vnitřního vzduchu a když je naopak podtlak, tak objekt přijímá venkovní vzduch. V tabulce jsou uvedeny obvyklé a požadované hodnoty výměny vzduchu za jednu hodinu. (pozn. 1,0 h-1 znamená 100% výměnu vzduchu za jednu hodinu).

stávající
stavby

současná
novostavba

nízkoenergetický dům
s nuceným větráním

nízkoenergetický dům
s rekuperací tepla

pasivní dům
s rekuperací tepla

>300 kWh/(m2a)

<140 kWh/(m2a)

<50 kWh/(m2a)

<50 kWh/(m2a)

<15 kWh/(m2a)

>7 h-1

<4,5 h-1

<1,5 h-1

<1,0 h-1

<0,6 h-1

Blower Door test - Podstata měření

Do měřeného prostoru vhání nebo se odsává vzduch tak, aby vznikl požadovaný tlakový rozdíl, např. 10 Pa. Zaznamená se množství vzduchu pro udržení tohoto tlakového rozdílu. Potom se tlakový rozdíl zvýší (např. na 20 Pa) a opět se měří. Tímto způsobem se pokračuje po tlakový rozdíl 90 Pa až 100 Pa. Naměřené hodnoty se vynesou do grafu s osami v logaritmickém měřítku, což umožní proložení regresní přímky. Nakonec se na přímce odečte objemový tok vzduchu V50 při tlakovém rozdílu 50 Pa a podle následujícího vztahu se vypočítá aktuální výměna vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa.


 

n50 = V50 / V [1/h]

kde: V je celkový objem místnosti. Hodnota n50 se porovná s hodnotami v tab. 1.

Celkovou průvzdušnost obvodového pláště budovy nebo ucelené části lze ověřit celkovou intenzitou výměny vzduchu n50 při tlakovém rozdílu 50Pa. Doporučeno je splnění podmínky n50< n50,N, kde n50,N je celková intenzita výměnu vzduchu daná tabulkou 1. Pokud jsou splněny uvedené hodnoty v závislosti na způsobu větrání budovy, považuje se budova za těsnou.

Tab. 1 – Doporučené hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu

Větrání v budově

n50,N[1/h]

Přirozené

4,5

Nucené

1,5

Nucené se zpětným získáváním tepla

1,0

Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění – pasivní domy

0,6

Jakých hodnot je při měření třeba dosáhnout?

Jakých hodnot je při měření třeba dosáhnout? U nízkoenergetických domů, u nichž je spotřeba tepla na vytápění do 50 kWh/m.a, je hodnota průvzdušnosti okolo 1,5 maximálně do 1. Pasivní domy musí splnit o něco přísnější kritérium, požadovaná hranice průvzdušnosti je zde 0,6. Jen pro srovnání – u staré zástavby se hodnota často pohybuje zhruba okolo 7 až 12.

V návaznosti na běžné měření se posléze realizuje přesná identifikace průvzdušných místa jejich utěsnění. K tomu se využívá především termokamera, mikroanemometr, který měří rychlost proudění větru a tzv. "kouřové tužky", díky nimž lze podle směru kouře identifikovat místa úniku tepla.

-BLOWER DOOR TEST - KOUŘOVÁ TUŽKA   BLOWER DOOR TEST - TERMOKAMERA (1)