Dokumentace k PENB

JAKÉ PODKLADY JE POTŘEBA DODAT PRO SPRÁVNÝ VÝPOČET PENB?

Výpočet průkazu energetické náročnosti budovy se provádí pro obálku budovy. Pro správný výpočet se tedy doporučuje mít tyto podklady: (půdorys, plánek domu), ze kterého jsou patrné vnější rozměry domu, rozmístění oken, venkovních dveří a jejich rozměry. Dále je důležitá fotodokumentace objektu zvenku ze všech stran, upřesnit skladby obvodových konstrukcí domu (obvodová stěna, střecha, podlaha nejnižšího vytápěného podlaží), jaký typ oken je osazen a dodat informace o způsobu vytápění a ohřevu teplé vody. Energetický specialista vždy přijede k Vám domů a vše změří, vyfotí a zkontroluje s dokumentací, kterou mu poskytnete (pokud ji máte k dispozici).

 

CO KDYŽ NEMÁM K DISPOZICI ŽÁDNOU VÝKRESOVOU DOKUMENTACI K DOMU ANI ŽÁDNÝ JINÝ PLÁNEK?

Pokud není k dispozici žádný podklad, ze kterého by byly rozměry domu a výplní otvorů patrné, nic se neděje. Náš pracovník jezdí ke každému zákazníkovi, aby objekt si zaměřil a pořídil fotodokumentaci. Cena za zaměření domu včetně dopravy činí 899 Kč do 20 km a 1.299 Kč do 50 km.