Kategorie PENB

JAKÉ KATEGORIE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV EXISTUJÍ?

Kategorie vychází z abecedy a jsou značeny na stupnici od A do G.

  • A – mimořádně úsporná
  • B – úsporná
  • C – vyhovující
  • D – nevyhovující
  • E – nehospodárná
  • F – velmi nehospodárná
  • G – mimořádně nehospodárná

Energeticky nejefektivnější budovy jsou značeny písmenem A, naopak energeticky nejhorší budovy jsou značeny písmenem G. (Pro novostavby platí podmínka, že stavět se smí pouze budovy spadající do kategorie C a lepší. Budovy spadající do kategorie D a horší nesplňují podmínky aktuální legislativy a jejich stavba nesmí být tedy vůbec realizována.

 

CO SE STANE, POKUD SE STÁVAJÍCÍ BUDOVA PO ZPRACOVÁNÍ PENB ZAŘADÍ DO KATEGORIE D A HORŠÍ?

Nestane se nic. Požadavek na začlenění budovy do kategorie C a vyšší je pouze pro novostavby a rekonstrukce, nikoliv pro pouhou certifikaci stávající budovy.