PENB

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

Charakteristika

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který na základě dostupných nebo osobně zjištěných informací zpracuje energetický specialista. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Průkaz slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení nemovitosti z hlediska nároků na energie (nákladů) potřebných pro provoz budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd vycházejících z abecedy a je značena na stupnici od A do G. Slouží stávajícím majitelům, realitním kancelářím i zájemcům o koupi či pronájem dané nemovitosti, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu.

  • A – mimořádně úsporná

 

  • B – úsporná

 

  • C – vyhovující

 

  • D – nevyhovující

 

  • E – nehospodárná

 

  • F – velmi nehospodárná

 

  • G – mimořádně nehospodárná

 

K čemu slouží

PENB slouží pro jasné zhodnocení budovy a její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie a jejich nákladů potřebných pro provoz.

 

KDO MÁ POVINNOST MÍT ZPRACOVANÝ PENB?

  • stavebníci

 

  • vlastnící budov

 

  • společenství vlastníků jednotek

 

KDY NASTÁVÁ POVINNOST ZPRACOVÁNÍ PENB?

  • při výstavbě nových budov

 

  • při větších změnách dokončených budov

 

  • při užívání budovy orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

 

  • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy

 

  • při pronájmu budovy

 

  • při pronájmu ucelené části budovy

 

VÝJIMKY Z POVINNOSTI ZPRACOVAT PENB

  • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2

 

  • kulturní památky

 

  • budovy nacházející se v památkové rezervaci nebo zóně

 

  • budovy určené pro bohoslužby nebo náboženské účely

 

  • budovy pro rodinnou rekreaci (chaty, chalupy)

 

  • průmyslové a výrobní provozy, dílenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie

    do 700 GJ/rok

 

  • budovy zpravodajské služby

 

  • budovy důležité pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití

 

  • budovy, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící

    k ochraně utajovaných informací 
    stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné

 

  • vybrané budovy k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je

    s nimi příslušná 
    hospodařit nebo je užívá