Co je to PENB?

CO ZNAMENÁ ZKRATKA PENB?

PENB = Průkaz energetické náročnosti budovy 

 

CO TO JE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A K ČEMU HO POTŘEBUJI?

Průkaz energetické náročnosti je dokument, který hodnotí spotřebu energie nutné pro provoz budovy za časové období (rok). Výsledkem je zařazení budovy do jedné ze 7 tříd dle její celkové energetické náročnosti.

Průkaz je nutné mít vyhotovený v těchto případech:

  • při výstavbě nových budov
  • při větších změnách dokončených budov
  • při užívání budovy orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2
  • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
  • při pronájmu budovy
  • při pronájmu ucelené části budovy

 

Více se dozvíte v kategorii legislativa.

 

JAK DLOUHO ENERGETICKÝ PRŮKAZ PLATÍ?

Dle zákona průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově – pak je nutné vypracovat nový průkaz.

 

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ENERGETICKÝM ŠTÍTKEM A PRŮKAZEM ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI?

Energetický štítek hodnotí pouze prostup tepla obálkou budovy, PENB dokáže zhodnotit celkové energetické náklady na provoz budovy.

Ze zákona je povinný právě PENB. Konkrétně se jedná o Zákon 406 / 2000 Sb. o hospodaření energií dle prováděcí vyhlášky 78 /2013 o energetické náročnosti budov.