Povinnost X výjimka

KDO, KDY A KTERÉ OBJEKTY MUSÍ ZE ZÁKONA ENERGETICKÝ PRŮKAZ POVINNĚ MÍT?

Ze zákona musí průkaz mít:

 • stavebník
 • vlastník budovy
 • společenství vlastníků jednotek

 

Ze zákona musí být průkaz vystaven:

 • při výstavbě nových budov
 • při větších změnách dokončených budov
 • při užívání budovy orgánem veřejné moci 
 • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
 • při pronájmu budovy
 • při pronájmu ucelené části budovy

 

Ze zákona musí mít průkaz zpracovány:

 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 50 m2

 

EXISTUJÍ NĚJAKÉ VÝJIMKY?

Ano. PENB nemusí být zpracovány pro:

 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • kulturní památky
 • budovy nacházející se v památkové rezervaci nebo zóně
 • budovy určené pro bohoslužby nebo náboženské účely
 • budovy pro rodinnou rekreaci (chaty, chalupy)
 • průmyslové a výrobní provozy, dílenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700 GJ/rok
 • budovy zpravodajské služby
 • budovy důležité pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití
 • budovy, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně 
  utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné
 • vybrané budovy k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s 
  nimi příslušná hospodařit nebo je užívá
 • budovy nebo ucelené části budovy určené k prodeji či pronájmu, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947

 

Celé citace naleznete v zákoně č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií nebo v Prováděcí vyhlášce 78/2013 Sb. k novele zákona č. 4062000 Sb. - o hospodaření energií.