Jak žádat o kotlíkovou dotaci?

Kotlíková dotace

 

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Termín příjmu žádostí je od 1. února do 29. dubna 2016. Podmínky dotačního programu naleznete - 
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-kotlikove-dotace-v-moravskoslezskem-kraji-62222/

 

Samotnou výměnu kotle je možné provádět již od 15. 7. 2015 (nejpozději však do 15.9.2016). Žadatelé o dotaci mohou již nyní provádět výměnu kotle – za splnění daných podmínek. Takovým žadatelům doporučujeme před započetím realizace výměny kotle konzultovat veškeré detaily s pracovníky krajského úřadu.

Jednou z hlavních podmínek dotačního programu KOTLÍKOVÉ DOTACE je, že dům, ve kterém dochází k výměně kotle, musí splňovat energetickou náročnost třídy C a lepší. V kombinaci s výměnou kotle lze také realizovat technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu  tzv. „mikro“ energetická opatření (pokud dům nesplňuje energetickou náročnost „C“ nebo není k tomu účelu zažádáno o dotaci v programu Nová zelená úsporám).

 

Seznam "mikro" energetických opatření:

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor

 

 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

 

 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

 

 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

 

 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)

 

 • Dílčí výměna oken

 

 • Výměna vstupních a balkonových dveří

 

 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

 

 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

 

ikona_vykricnik

 

Realizací "mikro-energetických opatření" NEMUSÍ dojít ke snížení energetické náročnosti domu na úroveň "C" - úsporná, jde pouze o opatření menšího rozsahu vedoucí ke snížení celkové náročnosti budovy.

Pokud budou realizována "mikro-energetická opatření" doloží žadatel spolu s fakturou (je možné realizovat i svépomocí, potom je možné uplatnit náklady na nákup materiálu)  fotodokumentaci jeho provedení. Společně se žádostí o dotaci se předkládá i fotodokumentace části domu, na které bude "mikro-energetické opatření" provedeno.

 

 

 

Předmětem podpory BUDE výměna stávajícího zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • Kotel na pevná paliva

 

 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)

 

 • Kotel na biomasu

 

 • Plynový kondenzační kotel

 

 • Tepelné čerpadlo

 

Předmětem podpory NEBUDE:

 • Výměna stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s

  ručním přikládáním)

 

 • Výměna stávajících kamen - při splnění podmínek je možné vyměnit v programu Nová zelená

  úsporám
   (Státní fond životního prostředí)

 

 • Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva

 

 • Výměna stávajícího kotle , který byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a

  společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a kraji.

                                                   

Procentní míra podpory (část, která bude žadateli o dotaci proplacena) je odvozena od typu nového zdroje vytápění a to následujícím způsobem:

 • 70% z celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na uhlí

 

 • 75% z celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kombinovaného kotle na uhlí +

  biomasu 
  nebo plynového kondenzačního kotle

 

 • 80% z celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu (peletky, štěpka,

  dřevěná polena,...) nebotepelného čerpadla

 
Doporučujeme pozvat si energetického specialistu ještě před samotnou realizací výměny kotle. Role energetického specialisty spočívá v doporučení vhodného opatření ze seznamu „mikro“ energetických opatření vyjmenovaných v Základních pravidlech pro fyzické osoby pro Specifický cíl 2.1 OP ŽP 2014 – 2020 případně vydá průkaz energetické náročnosti budovy – pro účely prokázání splnění třídy „C“.

 

Více naleznete - http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/node/78