Odborné posudky - pasivní dům

ODBORNÝ POSUDEK PRO NOVOSTAVBU PASIVNÍHO nebo bytového DOMU
NÁVRH A ENRGETICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍHO DOMU

 

ZPRACUJEME PRO VÁS:

  • Výpočet energetické náročnosti budovy dle MPO ČR č. 78/2013 Sb. + referenční budovy

 

  • Výpočet součinitele prostupu tepla konstrukcí (DLE ČSN 730540 - 2005)

 

  • ODBORNÝ POSUDEK PRO NOVOSTAVBU PASIVNÍHO DOMU NEBO BYTOVÉHO DOMU

 

  • Návrh a výpočet lineárních tepelných vazeb - 2D posudek - šíření tepla

 

  • Výpočet - odezva místnosti na vnitřní a vnější tepelnou zátěž v letním období

 

  • Výpočet - tepelných ztrát objektu/místnosti (DOMU)

 

  • Posouzení tepelných mostů stavby

 

  • a další výpočet v oboru STAVEBNÍ FYZIKY