Prodej/pronájem

VLASTNÍM BYT V BYTOVÉM DOMĚ A CHCI JEJ PRODAT/PRONAJMOUT. OSTATNÍ VLASTNÍCI ZŮSTÁVAJÍ STEJNí. MUSÍM POŘÍDIT PRŮKAZ PRO CELÝ DŮM NA VLASTNÍ NÁKLADY?

Nikoliv. Pokud chcete byt prodat, ale pro bytový dům, v němž se byt nachází, není PENB ještě zpracován, můžete místo PENB vykázat 3 roční spotřeby využívaných energií.

Pokud chcete byt nově pronajmout, platí pro Vás povinnost předložit PENB od 1. 1. 2016. Pokud nebude ze stejných důvodů jako u prodeje v té době PENB ještě zpracován pro budovu jako celek, opět jej nahradíte doložením 3 ročních spotřeb využívaných energií.

 

Mají staré budovy také povinnost zpracování PENB při prodeji/pronájmu?

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

 

CO je to ucelená část budovy?

Ucelenou částí budovy se dle zákona rozumí podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k
samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena.

 

Je pravda, že při prodeji novostavby nízkoenergetického rodinného domu (kolaudace v lednu 2010) není zpracovaný PENB povinností?

Pro novostavby byl PENB povinný podle novely energetického zákona (177/2006 Sb.) již od 1. 1. 2009, neboť byl povinnou součástí dokumentace. Pokud jste měli stavební povolení vydáno před 1.1.2009, potom PENB zřejmě nemáte. Jestliže nyní chcete dům prodat, je třeba průkaz zajistit.