Novinky

Průkazy energetické náročnosti - NOVINKY od 1. 7. 2015

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy změny od 1.7.2015

Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy PENB – který je často nesprávně označován jako Energetický štítek; je dáno povinnostmi vyplývajícími ze zákona o hospodaření energií, zákon č. 318/2012 Sb., který je novelou zákona č. 406/2000 Sb. Tato novela přináší následující změny:

1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy:

 1. a) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015

 2. b) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017

 3. c) s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019

 

2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit od 1.1.2013 zpracování průkazu energetické náročnosti při prodeji budovy nebo prodeji ucelené části budovy (např.bytu) a pronájmu budovy, (od 1.1.2016 při pronájmu ucelené části budovy) a:

 1. a) předložit průkaz nebo ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo možnému nájemci před uzavřením smluv

 2. b) předat průkaz nebo ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy

 3. c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech

       při prodeji a pronájmu

 

3) Vlastník jednotky je povinen:

 1. a) předložit od 1.1.2013 průkaz (ověřenou kopii) možnému kupujícímu jednotky, od 1.1.2016 možnému nájemci jednotky

       před uzavřením smluv

 2. b) předat průkaz od 1.1.2013 (ověřenou kopii) kupujícímu jednotky, od 1.1.2016 možnému nájemci jednotky při podpisu

       kupní smlouvy

 3. c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech

       při prodeji a pronájmu

 

Realitní kanceláře (RK) budou povinny zadat energetickou náročnost objektu do inzerátů s nabídkou nemovitostí. Při nesplnění tohoto nařízení se RK vystavuje pokutě do výše 100 000 Kč.

Doporučujeme: pro RK jednotná cena pro rodinné domy za 2.399 Kč, další zvýhodnění a individuální ceny po domluvě a objemu prací.

V případě nabízení nemovitosti přes zprostředkovatele (RK, apod.) je majitel domu/bytu povinen předat zprostředkovateli PENB. Nepředá-li ho, je zprostředkovatel povinen do inzerátů uvést nejhorší energetickou třídu, tedy G. Uvedením třídy G do inzerátů je splněna povinnost zprostředkovatele a další případné sankce (např. za nepředání průkazu při podpisu kupní smlouvy) jdou za majitelem domu/bytu.

Pokud se při prodeji bytu rozhodne majitel bytu nahradit energetický průkaz vyúčtováním dodávek energií, je zprostředkovatel rovněž povinen do inzerátů uvést třídu G.

 

4) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky

 

5) Průkaz platí 10 let nebo do provedení větší změny dokončené budovy a musí být zpracován energetickým specialistou.

 

6) Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. Za poslední větší změnu se považuje vylepšení obálky budovy (zateplení střechy, fasády, podlahy, výměna oken a dveří) na ploše větší než 25 %.

U domů postavených a zároveň nerekonstruovaných do roku 1947 se předpokládá nejhorší energetická třída. Realitní kancelář bude v tomto případě povinna do inzerátů uvést energetickou třídu G.

Doporučujeme: Provést alespoň fotografickou konzultaci a vyžádat si za cenu 500 Kč posudek auditora. Toto vyhotovujeme do 48h.

 

7) Státní energetická inspekce každoročně kontroluje průkazy, jejich počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině průkazů vydaných v předcházejícím kalendářním roce. Kontrola průkazů zahrnuje též ověření vstupních údajů o budově použitých k vydání průkazu a výsledků v průkazu vedených, také kontrolu zveřejňované energetické třídy v inzerátech.

Opatření by mělo zajistit stejnou kvalitu energetických štítků, vymýtit nekvalitní zpracovatele a ochránit kupující při výběru nového bydlení.

 

 

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem