Kotlíkové dotace a tzv. mikroenergetická opatření

Kotlíkové dotace a tzv. mikroenergetická opatření

Samotnou výměnu kotle je možné provádět již od 15. 7. 2015 (nejpozději však do 15. 9. 2016). Žadatelé o dotaci mohou provádět výměnu kotle, avšak za splnění daných podmínek. Takovým žadatelům doporučujeme před započetím realizace výměny kotle konzultovat veškeré detaily s pracovníky krajského úřadu a specialisty. Každý kraj má své podmínky a proto je velmi důležité sledovat stránky přímo Vašeho kraje.

Jednou z hlavních podmínek dotačního programu KOTLÍKOVÉ DOTACE je, že dům, ve kterém dochází k výměně kotle, musí splňovat energetickou náročnost třídy „C” a lepší. V kombinaci s výměnou kotle lze také realizovat technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu  tzv. „mikro energetická opatření” ke snížení energetické náročnosti budovy.

 

Seznam "mikro" energetických opatření:

  • Zateplení střechy nebo půdních prostor

 

  • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

 

  • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

 

  • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

 

  • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)

 

  • Dílčí výměna oken

 

  • Výměna vstupních a balkonových dveří

 

  • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

 

  • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

 

Realizací "mikro-energetických opatření" NEMUSÍ dojít ke snížení energetické náročnosti domu na úroveň "C" - úsporná, jde pouze o opatření menšího rozsahu vedoucí ke snížení celkové náročnosti budovy. 

 
Doporučujeme pozvat si energetického specialistu ještě před samotnou realizací výměny kotle. Role energetického specialisty spočívá v doporučení vhodného opatření ze seznamu „mikro” energetických opatření, případně vydá průkaz energetické náročnosti budovy – pro účely prokázání splnění třídy „C” – KONTAKTUJTE NÁS A MY PRO VÁS VŠE ZAŘÍDÍME!!!

 

Rozhodli jste se žádat o kotlíkovou dotaci? Připravili jsme pro Vás článek s tipy jak na to, "7 kroků, jak správně postupovat při podávání žádosti o kotlíkovou dotaci a na co si dát pozor".

 

Více se dozvíte v článku "Jak žádat o kotlíkovou dotaci".