Kombinace dotace Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace

Kombinace dotace Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle provést také tzv. mikro-energetická úsporná opatření. Procento dotace na mikro-energetická opatření je stejné, jako u příslušného typu kotle, avšak nejvýše do částky 20.000 Kč. Tato částka je součástí maximálních celkových nákladů ve výši 150.000 Kč.

Pokud se občan rozhodne pro rozsáhlejší zateplení, může kotlíkovou dotaci využít v kombinaci s programem Nová zelená úsporám. Z kterého může získat prostředky na zateplení a kotlíková dotace mu pak pomůže s modernizací vytápění. S určením nejvhodnějších opatření žadatelům pomůže energetický specialista, kterého bude také možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektu.

Spolu s instalací nového kotle bude nutné realizovat další technické úpravy – např. novou otopnou soustavu, vyvložkování komína či propojení plynové přípojky z HUP na vlastním pozemku do domu. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace.

Finální podobu podmínek pro občany budou stanovovat kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích můžou lišit. 

Na co dostanete dotaci v rámci kotlíkové dotace:

 • tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací

 

 • nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací

 

 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest

 

 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)

 

 • služby energetického specialisty, pořízení PENB

 

 • projektová dokumentace

 

Na některá z opatření bude možné čerpat peníze z již zmiňovaného programu Nová zelená úsporám:

 • snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy,

  stropu, podlahy)

 

 • výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 

 • efektivní využití zdrojů energie (dotace na výměnu neekologického zdroje tepla za efektivní ekologicky šetrné zdroje, 

  na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem, na instalaci solárních termických a fotovoltaických

  systémů, na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu)

 

 

Pokud jste nebyli ještě 100% rozhodnuti zažádat o kotlíkovou dotaci a právě jste se rozhodli, máme pro Vás připravený článek 
"7 kroků, jak správně postupovat při podávání žádosti o kotlíkovou dotaci a na co si dát pozor".

 

Pokud se chcete dozvědět více o tzv. mikroenergetických opatřeních přečtěte si 
"Kotlíkové dotace a tzv. mikroenergetická opatření".

 

Více se dozvíte v článku "Jak žádat o kotlíkovou dotaci".

 

 

Nejste si něčím jisti nebo si stále nevíte rady? Kontaktujte nás emailem
- info@levnyprukaz.cz nebo telefonicky
774 845 840/774 405 845.